Thứ hai01tháng 52017

Thư Viện

Văn Bản Pháp Luật

Ngày ký/ ban hành

Số hiệu

Người ký

Trích yếu nội dung

Tải về

14/6/2005

Quyết định 141/2005/QĐ-TTg

Phan Văn Khải

 Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động KKT Nhơn Hội

 

Tải về

14/6/2005

Quyết định 142/2005/QĐ-TTg

Phan Văn Khải

Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2020

 

 

Tải về

22/11/2005

Quyết định 124/2005/QĐ-UBND

Vũ Hoàng Hà

Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Tải về

 

10/5/2007

Quyết định

269/QĐ-UBND

Vũ Hoàng Hà

Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại KCN Nhơn Hội  thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội

 

Tải về

29/11/2013

Luật

số 45/2013/QH13

Nguyễn Sinh Hùng

Luật đất đai

 

Tải về

26/11/2014

Luật

số 67/2014/QH13

Nguyễn Sinh Hùng

Luật đầu tư

 

Tải về

26/11/2014

Luật

 số 68/2014/QH13

Nguyễn Sinh Hùng

Luật Doanh nghiệp

Tải về

 

25/11/2014

66/2014/QH 13

Nguyễn Sinh Hùng

Luật Kinh doanh Bất động sản

 

Tải về

24/06/2014

Quyết định

1037/QĐ-TTg

Nguyễn Tấn Dũng

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tải về

 

18/06/2014

Luật

 số 50/2014/QH13

Nguyễn Sinh Hùng

Luật Xây dựng 2014

 

Tải về

17/6/2009

Luật

số 30/2009/QH12

Nguyễn Phú Trọng

Luật Quy hoạch đô thị

Tải về

 

06/5/2015

Nghị định

44/2015/NĐ-CP

Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

 

Tải về

18/6/2015

Nghị định

59/2015/NĐ-CP

Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Tải về

12/5/2015

Nghị định

46/2015/NĐ-CP

Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Tải về

 

25/3/2015

Nghị định

32/2015/NĐ-CP

Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải về

 

04/9/2012

Nghị định

64/2012/NĐ-CP

Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định về Cấp giấy phép xây dựng

Tải về

 

18/4/2011

Nghị định

29/2011/NĐ-CP

Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định về Quy định  đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Tải về

 

31/7/2014

Nghị định

79/2014/NĐ-CP

Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Tải về

 

24/01/2014

Công văn

65/SXD-QLXD

Trần Viết Bảo

Công văn số 65/SXD-QLXD ngày 24/01/2014 Hướng dẫn áp dụng Bộ Đơn giá XDCT năm 2014 của tỉnh Bình Định

Tải về

 

30/6/2015

Quyết Định 11/2015/QĐ-UBND

Hồ Quốc Dũng

Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Tải về

 

18/6/2012

Luật

số 10/2012/QH13

Nguyễn Sinh Hùng

Luật lao động

Tải về

 

16/11/2013

Luật số 38/2013/QH13

Nguyễn Sinh Hùng

Luật việc làm

Tải về

 

12/01/2015

Nghị định

số 05/2015/NĐ-CP

Nguyễn Tấn Dũng

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

 

Tải về

 

23/6/2015

Thông tư

số: 23/2015/TT-BLĐTBXH

Phạm Minh Huân

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số nội dung của Bộ Luật lao động

Tải về

 

13/6/2014

Luật

số 46/2014/QH13

Nguyễn Sinh Hùng

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

 

Tải về

15/11/2014

Nghị định

số 105/2015/NĐ-CP

Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT

Tải về

 

20/11/2014

Luật

số 58/2014/QH13

Nguyễn Sinh Hùng

Luật Bảo hiểm xã hội

Tải về

 

11/11/2015

Nghị định

số 115/2015/NĐ-CP

Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định quy định chi tiết  một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tải về

 

14/11/2014

Nghị định

122/2015/NĐ-CP

Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định Qui định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

 

Tải về

26/11/2014

Luật số 71/2014/QH13

Nguyễn Sinh Hùng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

Tải về

 

18/06/2014

Thông tư 78/2014/TT-BTC

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về

 

22/6/2015

Thông tư 96/2015/TT-BTC

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Tải về

 

logosnp1

Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Nhơn Hội – Chủ đầu tư Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu A

Văn phòng : 143 Lê Lợi, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại : + 84 56 3822427 – 2240960 ; Fax : + 84 56 3822656 ; Email : kcnnhonhoia@gmail.com

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay23
mod_vvisit_counterTổng lượt truy cập927508

Hiện nay: 11 Khách trực tuyến